Nils T:son Axberg

Reg fastighetsmäklare och ledamot i Mäklarförbundet. Byggnadsingenjör och marknadsekonom.

Utbildad på förmedling av privata bostäder, kommersiella samt skogs- och lantbruksfastigheter
.